Portal de Transparència

Benvinguts al Portal de Transparència de Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials, on trobareu la informació sobre la nostra entitat que us ajudarà a conèixer més i millor allò que fem i com ho fem, dins del marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Informació Institucional Missió, Visió i Valors Pla Estratègic Estatuts Organs de Govern i equip directiu Organigrama Memòries d'activitats Balanç social i RSC Aliances estratègiques Codi ètic Codi Bon Govern Codi de Conducta Canal de Denúncia Registre de grups d'interès

Amb l'objectiu d'oferir-vos més informació sobre la nostra organització, aquest Portal s'anirà actualitzant i s'afegiran nous continguts.

Informacio economica
Comptes anuals i informes d'auditoria
Pressupostos
Contractació Pública