Què és el SSASJE?

 

El Servei gestiona la percepció de la prestació econòmica prevista a la Llei 13/2006 per joves extutelats per la DGAIA amb la finalitat de consolidar els seus processos personals cap a l'emancipació, mitjançant l'establiment d'un Pla de Treball Individualitzat (PTI) acordat amb cada jove. El Pla de treball contempla diverses àrees: la d'habitatge, formació, inserció laboral i seguiment socio-educatiu.

El Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats (SSASJE) va entrar en funcionament l'any 2007 i pretén desplegar tot un seguit d'intervencions necessàries i complementàries a les desenvolupades pels serveis i els professionals de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), dels quals depèn.

El Servei està constituït per un l'equip educatiu que realitza el seguiment dels joves extutelats a la ciutat de Barcelona i la seva província. La seva tasca des de 2007 que neix el programa consisteix en elaborar un pla de treball amb cada jove tenint en compte la situació particular, l'entorn i les seves expectatives, el treball realitzat per altres professionals que l'atenen i en funció de la capacitat del/la jove en cada moment d'establir compromisos i desenvolupar la tasca acordada.

Un cop establert el Pla de treball Individualitzat es realitza el seguiment del procés mitjançant els espais de seguiment periòdics acordats amb cada jove i les coordinacions amb els altres professionals que l'atenen en el seu projecte.

Autora: Angelina SidorencoEquip educatiu

 
Marisa García-Duran, Coordinadora: mgarciaduran@spcsocial.org
Gemma Garriga, Educadora social: ggarriga@spcsocial.org
Cristina Gómez, Treballadora social: cgomez@spcsocial.org
Cándido Rodas, Educadora social: crodas@spcsocial.org
Núria López, Educadora social: nlopez@spcsocial.org
Miquel Gabarró, Educador social: mgabarro@spcsocial.org

Horari

Dilluns i dimecres de 9 a 18h
Dimarts i dijous de 9 a 15h
Divendres de 8 a 14h

Contacte

C Vila i Vilà 16, 2a planta
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 94
info@spcsocial.org

Enllaços d'interès