Recomanacions durant l’estada en el centre
Suports a la Vida independent

Conjunt de programes adreçats a persones vulnerables per promoure la seva inclusió social i comunitària.  +infoRecursos Residencials

Conjunt de serveis d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, però substitutoris de la llar.  +info

Vídeos: Coneix les històries de la Carlota, el Jonatan i el Guillermo

+ vídeos
Conciertem 2019
Carlota Querol
Guillermo Bono